Categories
News

จัดฟันบางนา: เคล็ดลับการดูแลรักษา สะพานฟัน ให้ถูกต้องเหมาะสม

จัดฟันบางนา: เคล็ดลับการดูแลรักษา สะพานฟัน ให้ถูกต้องเหมาะสม เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ฟันปลอม หรือที่ทางทันตแพทย์จะเรียกกันว่า ฟันทียม ใช้ในการทดแทนฟันจริงที่สูญเสียไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม การดูแลสุขภาพของฟันปลอมจึงต้องดูแลให้ดีสะอาดถูกหลักอนามัยไม่ต่างจากฟันจริงตามธรรมชาติเลยก็ว่าได้ และหลายๆท่านก็อาจจะทราบกันเป็นอย่างดีว่า การใส่สะพานฟัน ต้องเพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดให้มากขึ้นไปอีก เนื่องจากว่าฟันปลอมในรูปแบบของสะพานฟันนั้น ถือได้ว่าดูแลรักษายากกว่าฟันปลอมแบบอื่นๆ

Categories
News

จัดฟันบางนา: ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์

จัดฟันบางนา: ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์ การสวมใส่รีเทนเนอร์ ถือเป็นเรื่องที่คนที่เคยผ่านการเข้ารับการจัดฟันต้องเผชิญ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาหรือผู้ที่ต้องสวมใส่รีเทนเนอร์จะต้องระมัดระวัง รวมไปถึงจะต้องมีวินัยในการสวมใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันให้อยู่ในลักษณะที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจและยังช่วยให้การเข้ารับการจัดฟัน ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาฟัน

Categories
News

ค่าใช้จ่าย ในการ จัดฟันแบบใส Invisalign ที่แตกต่างกัน !

ค่าใช้จ่าย ในการ จัดฟันแบบใส Invisalign ที่แตกต่างกัน ! การจัดฟันแบบใส ถือเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเห็นผลการรักษาได้ก่อนเข้ารับการจัดฟัน ซึ่งการจัดฟันแบบใส invisalign นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป โดยดูจากสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษา และดุลยพินิจของทันตแพทย์ว่า ผู้เข้ารับการรักษาเหมาะกับการจัดฟันแบบใสในรูปแบบใด

Categories
News

การจัดฟันในเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่

การจัดฟันในเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่ พฤติกรรมการดูดนิ้วของลูกน้อย ถือเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเอง หรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง ซึ่งถือว่าเป้นเรื่องปกติ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

จัดฟันแบบใส เสี่ยงเกิดปัญหาฟันหรือไม่

จัดฟันแบบใส เสี่ยงเกิดปัญหาฟันหรือไม่ หลายคนที่อยากจะเข้ารับการจัดฟัน คงเคยศึกษาข้อมูลในเรื่องของการจัดฟันมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการจัดฟัน หรือการทำความสะอาดช่องปากและฟันของผู้เข้ารับการจัดฟัน แน่นอนว่า ผู้เข้ารับการจัดฟันจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย