Categories
Travel news

ยอดเสาคัทชิสถานที่สำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

คอมเพล็กซ์คัทชิมีเอกลักษณ์บนยอดเสาเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ถึง 8 ซึ่งอุทิศให้กับแม็กซิมัสผู้สารภาพ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในศตวรรษที่ 7 นอกจากนี้ยังมีห้องฝังศพ ห้องเก็บไวน์ ผนังม่าน และห้องฤาษีสามห้อง ในแต่ละวัน พระภิกษุที่อาศัยอยู่ด้านล่างจะปีนขึ้นไป 20 นาทีด้วยบันไดโลหะบาง ๆ ที่ยึดติดกับหิน การจาริกแสวงบุญทุกวันเพื่อสวดภาวนา

เพื่อทำให้พวกเขาใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นจนถึงปี 2015 พวกเขายังได้พบกับคุณพ่อ Maxime Qavtaradze ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นเป็นเวลา 20 ปีและเป็นพระภิกษุคนสุดท้ายที่อาศัยอยู่ด้านบน Qavtarade สร้างโบสถ์ใหม่บนศิลาในปี 1995 ใต้เสาหรือหินเป็นที่ตั้งของโบสถ์ Simeon Stylites ที่สร้างขึ้นใหม่ อาราม และซากปรักหักพังของกำแพงเก่าและหอระฆัง ทุกวันนี้ เสายังคงเฉลิมฉลองให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก ปัจจุบันพระท้องถิ่นเป็นเพียงคนเดียวในโลกที่ได้รับอนุญาตให้ปีนบันไดเหล็กที่ด้านข้างของเสาเป็นเวลา 20 นาทีขึ้นไปด้านบนสุดการปีนจากอารามที่อยู่ด้านล่างไปยังโบสถ์ด้านบนเป็นการแสวงบุญทุกวันที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการถวายตัวแด่พระเจ้า