Categories
News

ค่าใช้จ่าย ในการ จัดฟันแบบใส Invisalign ที่แตกต่างกัน !

ค่าใช้จ่าย ในการ จัดฟันแบบใส Invisalign ที่แตกต่างกัน ! การจัดฟันแบบใส ถือเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเห็นผลการรักษาได้ก่อนเข้ารับการจัดฟัน ซึ่งการจัดฟันแบบใส invisalign นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป โดยดูจากสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษา และดุลยพินิจของทันตแพทย์ว่า ผู้เข้ารับการรักษาเหมาะกับการจัดฟันแบบใสในรูปแบบใด

เรามีดูราคาการจัดฟันแบบใส invisalign i7 ซึ่งเป็นการจัดฟันที่เหมาะกับกรณีที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย เคยผ่านการจัดฟันมาแล้ว จะใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท ต่อมา invisalign lite การจัดฟันแบบนี้เหมาะกันคนที่ มีปัญหาฟันที่ไม่เยอะมาก อาจจะเกิดฟันซ้อนเก หรือฟันห่าง โดยจะใช้เครื่องมือ 8-14 ชิ้น ซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท

ส่วนรูปแบบสุดท้ายคือการจัดฟันแบบใส invisalign full เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันที่ค่อนข้างมาก ก็จะมีราคาที่สูงกว่าการจัดฟันแบบใส invisalign รูปแบบอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 -180,000 บาทเลย และการจัดฟันแบบใส invisalign full สามารถแก้ปัญหาฟันได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นฟันห่าง ฟันซ้อนเก หรือฟันล้ม ซึ่งจะใช้เวลาในการรักษา 7 เดือนขึ้นไปนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการรักษาสามารถเข้าติดต่อ หรือขอคำแนะนำได้ที่คลีนิคเพื่อทราบค่าใช้จ่ายในการรักษาได้