Categories
News

การจัดฟันในเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่

การจัดฟันในเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่ พฤติกรรมการดูดนิ้วของลูกน้อย ถือเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเอง หรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง ซึ่งถือว่าเป้นเรื่องปกติ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

โดยภาวะดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมในการปลอบตัวเองหรือการทำให้ตัวเองพึงพอใจโดยบังเอิญ เมื่อทำแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย มักเกิดขึ้นช่วงเหนื่อย ง่วง เบื่อ หงุดหงิด ไม่สบาย หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามการดูดนิ้วอาจเป็นพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นตัวเองในเด็กที่ขาดการกระตุ้นหรือไม่ได้รับการดูแล แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการดูดนิ้วที่มากเกินไป ในเด็กที่อายุมากกว่า 4 ปี อาจนำมาสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปัญหาช่องปากและฟัน การสบฟันผิดปกติ กระดูกใบหน้าเจริญผิดปกติหรือพูดไม่ชัดได้ ดังนั้น พ่อแม่ต้องคอยสอดส่องดูแล หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยเพื่อที่จะได้ป้องกันการเกิดการผิดปกติในเรื่องของโครงสร้างของใบหน้า และในเรื่องของปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก แต่รู้หรือไม่ว่า การเข้ารับการจัดฟันในเด็กนั้น สามารถแก้ไขพฤติกรรมการดูดนิ้วในเด็กได้ หากเด็กมีอายุมากกว่า 4 ปี ขึ้นไป พ่อแม่ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานของท่านเข้าพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อเข้ารักษาอาการผิดปกติ ที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของช่องปากและฟัน รวมไปถึงปัญหาความผิดปกติขิงโครงสร้างใบหน้าด้วย

สำหรับวันนี้ทางคลินิก เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดฟันในเด็กว่า สามารถแก้ไขพฤติกรรมความผิดปกติในเด็กได้หรือไม่ พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลว่า ถ้าหากบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมการดูดนิ้วหรือชอบดูดขวดนม แม้ว่าจะอายุมากกว่า 4 ปีแล้ว ก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมดังกล่าว หลายคนอาจจะกังวลว่า ลูกเมื่อโตขึ้นจะมีความผิดปกติในเรื่องของโครงสร้างใบหน้าหรือส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่ แน่นอนว่า หากลูกโตไปแล้วยังมีพฤติกรรมการดูดนิ้ว อาจจะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพของลูกน้อยได้ วันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดฟันในเด็ก สำหรับการจัดฟันในเด็กที่มีอายุ 4-7 ปี เพราะเด็กในวัยนี้ยังมีพฤติกรรมการดูดนิ้ว ซึ่งเป็นผลเสียในอนาคตได้ หากมีพฤติกรรมเหล่านี้นานเกินไป

ซึ่งการจัดฟันของเด็กในวัยนี้ก็จะเหมาะสำหรับการจัดฟันแบบ EF Line เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้แก้ไขปัญหากล้ามเนื้อที่มีการทำงานผิดปกติ ช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น ช่วยส่งเสริมการปรับรูปของกระดูกโดยเราทราบว่ากระบวนการเจริญเติบโตของเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูกขากรรไกรล่างมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากน้อยตามแต่ช่วงอายุ ดังนั้น ตามหลักการแล้วหากต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจึงต้องทำการเริ่มแก้ไขในช่วงที่เด็กยังมีการเจริญเติบโต ซึ่งเครื่องมือ EF Line จะมีลักษณะเป็นชิ้นยางที่มีหลากหลายสี ที่ทำให้เด็กสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องมือชิ้นนี้ได้ และเด็กก็ควรสวมใส่เครื่องมือชิ้นนี้ตามที่ทันตแพทย์แนะนำ ซึ่งการสวมใส่เครื่องมือ EF Line ก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการดูดนิ้วได้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป เด็กๆก็จะเลิกพฤติกรรมการดูดนิ้วไปเอง ดังนั้น การจัดฟันในเด็ก ก็สามารถช่วยลดพฤติกรรมการดูดนิ้วได้ นั่นเอง

หากใครสนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก เพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันทุกรูปแบบ รวมไปถึงมีประสบการณ์ทางด้านทันตกรรมมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง มีโครงสร้างของใบหน้าที่ปกติ ทำให้เด็กมีความมั่นใจ และมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้น เพราะทางเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก อยากให้เด็กได้มีฟันที่แข็งแรง เพื่อที่จะได้มีพัฒนาการที่ดี สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข มีรอยยิ้มที่สดใสสมวัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย